Samenwerking

Ik werk in mijn praktijk samen met collega's, die ook allen vanuit een eigen praktijk werken. Daarnaast werk ik samen met diverse huisartsen en praktijkondersteuners GGZ in de regio en collega’s in ziekenhuizen en een revalidatiecentrum. Daarnaast vindt er middels verschillende intervisiegroepen regelmatig overleg plaats met collega psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. 

crouzen