Crisis en waarneming

Mijn praktijk heeft geen faciliteiten voor opvang buiten kantooruren. In geval van een onvoorziene crisissituatie neem dat contact op je eigen huisarts, huisartsenpost die je kunnen doorsturen naar de crisisdienst. 

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid, zoals bijvoorbeeld vakantie of ziekte, heb ik een waarnemingsregeling. Deze regeling houdt in dat ik, als therapeut, of een collega-therapeut, inschat of overbruggende gesprekken nodig zijn. Cliënten kunnen, indien nodig, contact opnemen met de waarnemende collega-therapeut.

bloemen