Kosten

De kosten voor psychotherapie worden vastgesteld door de NZa (Nederlandse zorg autoriteit). Het maximale tarief voor psychotherapie kun je vinden op de website van de NZa (www.nza.nl). De meeste kosten voor een psychotherapeutische behandeling worden vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Met een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist wordt de behandeling in principe, gedeeltelijk, door je zorgverzekering vergoed. Ik werk met contracten met bepaalde zorgverzekeraars. Hoeveel je precies vergoed krijgt hangt daarom af van je specifieke polis. Bij een restitutiepolis heb je recht op een volledige vergoeding van de behandelkosten. In het geval van een naturapolis, heb je recht op gedeeltelijke vergoeding, variërend van 50 tot 90 procent. Dit hangt af van je zorgverzekeraar en kun je nagaan door bij je zorgverzekering de volgende vraag te stellen: 'Hoeveel procent van de kosten van (ongecontracteerde) zorg krijg ik vergoed?' Zie www.lvvp.info voor een uitgebreide toelichting op het zorgsysteem en de vergoedingsregelingen.

NB.: Sommige verzekeraars geven aan dat ze bij een restitutiepolis 100% van het marktconforme tarief vergoeden. Dit is een ander, lager, tarief dan het NZa tarief. Vaak komt vergoeding neer op 90 % van de totale kosten. Je kunt dit vooraf bij je verzekeraar navragen en schriftelijk bevestigen welke percentage wordt uitgekeerd.
In alle gevallen betaal je de kosten van je eigen risico.

Voor meer informatie over contractvrije psychotherapie en de vergoedingen van de verschillende zorgverzekeraars verwijs ik naar de volgende website: www.contractvrijepsycholoog.nl

Psychotherapie zonder verwijzing

Als je geen verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist hebt en je wilt zelf betalen, dan geldt een tarief van € 100 per sessie van 45 minuten. 

Niet alles is verzekerde zorg

Aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het tarief dat ik hanteer voor een individueel consult 'onverzekerde zorg' is € 100,-- voor een sessie van 45 minuten.  Voor gezinsproblemen is dat een tarief van € 180,00 voor een sessie van 90 minuten. Sommige verzekeraars hebben voor de behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering. Je kunt deze informatie vinden in de polis van je verzekering. Ook bij deze behandelingen gelden de bepalingen van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Niet nagekomen afspraken

Wanneer je een afspraak hebt gemaakt voor een gesprek reserveer ik tijd voor je. Mocht je verhinderd zijn dan is het voor mij niet mogelijk op korte termijn op de gereserveerde tijd een andere afspraak te plannen.
Daarom hanteer ik de regel:
Een afspraak moet minimaal 24 uur van tevoren, per mail, worden afgezegd.
In andere gevallen zal het gesprek in rekening worden gebracht. De reden van verhindering laat ik buiten beschouwing. Bij een gesprek dat niet tijdig is afgezegd of waar je zonder bericht van verhindering niet bent verschenen kan geen beroep gedaan worden op vergoeding door de verzekering; je dient het volledige bedrag zelf te voldoen. Voor deze ‘no-show’ breng ik per afspraak het NZa tarief in rekening.
Ik stel het op prijs als je me zo snel mogelijk op de hoogte brengt als je een afspraak niet kunt nakomen.
 

stenen