Werkwijze

Lees hier de instructies om je aan te melden. Daarna volgt een telefonisch gesprek. Tijdens het telefoongesprek maken we samen een eerste beoordeling of je bij mij aan het goede adres bent. Indien dat het geval lijkt, dan maken we direct een eerste afspraak. Indien niet, dan kan ik met je meedenken over beter passende hulp.

Als je de kosten door je verzekering vergoed wilt krijgen, dien je bij de eerste afspraak je zorgverzekeringspasje, een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs), en een verwijsbrief voor psychotherapie van je huisarts te overleggen. De verwijsbrief dient gedateerd te zijn vóór het eerste gesprek. Een verwijsbrief is niet nodig als je de behandeling zelf betaalt.

In de eerste gesprekken, tijdens de intakefase, maken we nader kennis met elkaar, vertel je over je hulpvraag, je klachten en natuurlijk jouw sterke kanten.

Daarna maken we een behandelplan, die het beste aansluit bij je situatie en waarin we afspreken wat we gaan doen (doelstellingen) en hoe we dat gaan doen (methode). Het plan kan uiteraard aangepast worden als dat nodig is.

Ik zal je ook informeren over de kosten en vergoedingen en de mogelijkheden die ik zie.

In het belang van de vertrouwelijkheid mogen rapportages van een psychotherapeut alleen gebruikt worden in het kader van de gezondheidszorg. Ik verstrek geen expertises voor cliënten die bij mij in behandeling zijn, bv voor het inschatten van gezondheidsrisico’s in verband met het afsluiten van een verzekering, met betrekking tot belastbaarheid in geval van werkhervatting of in het kader van juridische kwesties.

werkwijze