Mijn aanbod

Ik gebruik effectief bewezen (evidence based) behandelmethoden zoals oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR. Daarnaast gebruik van mijn farmacologische en medische kennis en overleg altijd met de huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut indien nodig.  

Samenwerking

Psychotherapie is alleen effectief als wij goed samenwerken. Ik vraag je meestal tussen de sessies door, te oefenen. Ik bespreek en meet met een kort monitoring-vragenlijst (ORS) regelmatig de voortgang van de therapie en check aan eind van elke sessie (m.b.v. de SRS) wat je graag anders wilt zodat we op tijd kunnen bijstellen.
 
Regelmatige gesprekken en afsluiting van de therapie
Psychotherapeutische gesprekken vinden in de regel eens per week of eens per twee-drie weken plaats, afhankelijk van de voorspelde verbetering. 

Vertrouwelijkheid

Ik ben als behandelaar gehouden aan mijn beroepscode. Dit wil zeggen dat alles wat je mij toevertrouwt in de intake en behandeling valt onder het beroepsgeheim. Zonder jouw toestemming worden daarover geen mededelingen gedaan aan derden.

poppen